Çevre Politikamız Yazdır

Kalite Politikamız

  • Amacı müşteri memnuniyetini sağlamak olan,
  • Kaliteli konusunda tedarikçisiyle birlikte hareket eden,
  • Israrlı olarak sürekli iyileşmeyi sağlayan,
  • Rekabet ortamında verimlilik ve karlılık artışını hedefleyen,
  • Mevzuat ve yasal yükümlülüklere, çalışanlarıyla birlikte riayet eden,
  • Araştırma ve geliştirme ile ürün çeşitliliğini arttırarak Pazar payını arttıran,
  • Kalite yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getiren bir kuruluş olmaktır.

17.01.2011 / Rev.2